Rejtvénytörténelem

A rejtvények és rejtélyek egyidősek az emberiséggel. A találós kérdések és fejtörők kezdetben szájhagyomány útján terjedtek, majd az ókori görögök le is jegyezték azokat.

A rejtvények őse a ma bűvös négyzetként ismert típus. A legrégibb több mint 6000 éves, és egy kínai könyvben maradt fenn. Az ábrája a mai ember számára meglehetősen bonyolult: a fekete körök a páros, a fehérek a páratlan számokat jelölték.

kinaibuvos.gif

Ezt a típust vették át indiai közvetítéssel az egyiptomiak. Hitük szerint bűverő lakott a négyzetekben, és kőbe vésve a nyakban viselték őket. Talizmánnak tekintették, amely véd a rontás és a betegségek ellen. Görög közvetítéssel jutott el Európába a bűvös négyzet, és hiedelemvilága egészen a középkorig megmaradt.

Nagy tisztelője és ismerője volt a misztikus bűvös négyzeteknek Albrecht Dürer is, aki az egyik, 1514-ben készült rézmetszetén egy betegségűző Jupiter-négyzetet ábrázolt. Mivel Jupiter száma a 34-es volt, e szám kombinációi köré épült a négyzet. További érdekessége, hogy a mű keletkezési dátumát is leolvashatjuk az alsó sor közepén.

durerrej.gif

Bűvös számnégyzeteken kívül ismerünk bűvös betűnégyzeteket is. Egy igen korai példája az ókori Pompeji romjai alól került a felszínre. Ez nemcsak egy palindrom rejtvény, hanem több annál, mert a Pater Noster (Miatyánk) betűiből állították össze, és lóugrásban, bármelyik "P" betűről indulva, a Pater szót is összeolvashatjuk.

latinrej.gif

Az első keresztrejtvény megalkotóját és keletkezésének pontos idejét nem ismerjük. A legenda szerint egy fokvárosi fegyenc volt az, aki a helyi lapnak felajánlotta "keresztszó-fejtörőjét". Victor Orville angol földbirtokos közlekedési kihágás miatt töltötte büntetését a börtönben. Ott, a cella falán az ablakrácsokon keresztül beszűrődő fény által kirajzolt árnyábrát töltötte ki önmaga szórakoztatására. A börtönorvos tanácsára küldte el az ábrát az egyik fokvárosi angol lap főszerkesztőjének, aki fantáziát látva benne közzétette a lapjában. A fejtörő rövidesen óriási sikert aratott az olvasók körében, és Orville egymás után kapta az újságoktól a megrendeléseket. Mire kiszabadult, hatalmas vagyonra tett szert ötletéből.

A ma ismert keresztrejtvény ősének tartott fejtörő 1913. december 21-én jelent meg a The New York Sunday World című amerikai újságban. Készítője a lap egyik újságírója, Arthur Wynne, aki jelentős változást hozott a rejtvénykészítés történetében. Wynne olyan "gyémántkristály" alakú ábrát szerkesztett, amelyben már függőlegesen és vízszintesen is más-más szót lehetett megfejteni. A meghatározásokat nemcsak egy számmal jelölte, hanem a megfejtendő szó első és utolsó négyzetének számát is kiírta. Mivel az újság Fun (Szórakozás) oldalán kapott helyet az ábra, így az első beírt szó is ez volt.

elsorejtveny.gif

2-3. What bargain hunters enjoy.
4-5. A written acknowledgement.
6-7. Such and nothing more.
10-11. A bird.
14-15. Opposed to less.
18-19. What this puzzle is.
22-23. An animal of prey.
26-27. The close of a day.
28-29. To elude.
30-31. The plural of is.
8-9. To cultivate.
12-13. A bar of wood or iron.
16-17. What artists learn to do.
20-21. Fastened.
24-25. Found on the seashore.
10-18. The fiber of the gomuti palm.
6-22. What we all should be.
4-26. A day dream.
2-11. A talon.
19-28. A pigeon.
F-7. Part of your head.
23-30. A river in Russia.
1-32. To govern.
33-34. An aromatic plant.
N-8. A fist.
24-31. To agree with.
3-12. Part of a ship.
20-29. One.
5-27. Exchanging.
9-25. To sing in mud.
13-21. A boy.

Az olvasók körében nagy sikert aratott az új keresztrejtvényforma. Ezt követően egyre több, az olvasók által készített rejtvény érkezett a szerkesztőhöz, aki ezekből válogatva már állandó rovattá tudta tenni a keresztrejtvényt. A nagy népszerűséget jelzi, hogy szinte hónapok alatt újabb típusok és formák jelentek meg.

1924-ben adták ki az első, már több rejtvényt is tartalmazó könyvet, amely rögtön nagy siker lett. Az első kiadás egy nap alatt elfogyott. Innen már megállíthatatlan volt a keresztrejtvény sikere. Némely vonattársaság külön szótárakat helyezett el a kocsikban, hogy segítse a rejtvényfejtőket.

Európában az első rejtvény Angliában látott napvilágot 1924-ben, azonban ennek nehézségi foka már sokkal nagyobb volt, mint az amerikaié: nagyobb ábra, nehezebb meghatározások, megfejtendő fősor stb.

Ezt követően néhány hét múlva szinte minden újságban helyet kapott a népszerű fejtörő. Sikerére jellemző, hogy a kiadók egymást túllicitálva próbáltak minél több olvasót meghódítani: például a Pesti Napló egyik keresztrejtvény-pályázatán a fődíj egy körúti bérház volt.

Ekkor jelent meg Franciaországban is az első keresztrejtvény. Tristan Bernard volt az, aki megalapította a Keresztrejtvény Akadémiát, és ezzel szinte művészi szintre emelte a rejtvénykészítést.

Természetesen nemcsak pártolói voltak a keresztrejtvénynek, hanem ellenzői is. 1925-ben így írt a firenzei Diana d' Atheno lap szerkesztője: "Mindazok a napi- és hetilapok vagy folyóiratok, amelyek keresztrejtvényt közölnek, butítják az embereket. Azon nyomtatványok közül, amelyeket valaha is kiadtak, a keresztrejtvények a legbárgyúbbak ...". Elhamarkodott ítéletét mi sem jelzi jobban, mint a rejtvénykészítés és -fejtés máig töretlen sikere.